C u r r i c u l u m   v i t æ

Carl Jan Erik Granqvist

 


               

Titel/yrke   

Adress

Telefon 

 

  

Född 

Gästgivare emeritus, professor II, fil. dr h.c.

Saxå herrgård, 682 92  Filipstad 

+46 (0) 590-240 85,

arbete 0591-140 63

mobil 070-606 00 99 

22 mars 1946 i Hidinge församling, Örebro län

 

Föräldrar 

Fader      Kantor och skolchef Erik Johannes Granqvist, 1905 – 1990
Moder     Textillärare Ingeborg Maria (Mai) född Wallenborg, 1913 – 1998

Civilstånd

Gift med Catarina Elisabet Mårtenson 1991-08-10. 

Skild 1997-05-27

Barn  

Carl Johan Erik Gustaf Adolf Granqvist, född 26 januari 1992

 

 

Nuvarande Anställning

1990 -

Lärare vid Restauranghögskolan i Grythyttan, Örebro universitet, timanställd ca 10%.

1998 -

Ansvarig för Projekt Måltidsmuseum i Grythyttan, uppdragsgivare Hällefors kommun

2000 - 2010-

Professor II i matkunst, Høgskolen i Stavanger. Avdeling Norsk Hotellhøgskole, 20 % tjänst

2003 -

Egen företagare 20%

2011-01

VD för AB Måltidsupplevelser i Grythyttan 50%

 

 

Nuvarande anställning

1990 -

Lärare vid Restauranghögskolan i Grythyttan, Örebro universitet, timanställd ca 10%.

1998 -

Ansvarig för Projekt Måltidsmuseum i Grythyttan, uppdragsgivare Hällefors kommun

2000-10-

Professor II i matkunst, Høgskolen i Stavanger. Avdeling Norsk Hotellhøgskole, 20 % tjänst

Egen företagare 20%

2003-11-01

VD för AB Måltidsupplevelser i Grythyttan 50%

 

 

Förutvarande anställningar

1972-1997

1999-2002-01

 

Gästgivare och VD Grythyttans Gästgivaregård, Hotell AB Seji, GARA

VD för Kantin Moneo, Moderna Museet och Arkitekturmuseets måltidsrestaurang i Stockholm, 1999-01 - 2002-01, 20 % tjänst

 

 

Styrelseuppdrag i aktiebolag:

1985-

1985-

1990-

Ledamot i Vinkällaren Grappe AB

Ledamot i Country Life AB

Ledamot i Carl Jan Granqvist Förvaltnings AB

1998-

Ledamot i Måltidens Hus AB (AB Måltidsakademien), etablerad 1998, ordf. december 1997 – 1999

1999-

2000-

2000-

2001-

2002- 

Ledamot i Bergslagståget AB

Ledamot i IUC för måltiden AB

Ledamot i Tage Hotels AB

Ledamot i Vinkällaren Grappe’s Vinimport

Ledamot i Måltidsakademiens Förlag i Grythyttan AB

 

Styrelseuppdrag i stiftelser:

1985-

1994-

1995-  

Ledamot i Stiftelsen Saxå Kammarmusikfestival

Ledamot av Stiftelsen för Måltidsforskning

Ledamot av Måltidsakademiens Stipendiefond

1997-

Ledamot i Insamlingsstiftelsen Carl Jan Granqvists 50-årsfond för måltidsfantasterier

1997-

1999-

2000-

2002-

Ledamot av Måltidsakademiens Biblioteksstiftelse

Landstingets ledamot i Stiftelsen Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalten Loka

Ledamot i Måltidsakademien

Ledamot i Måltidsmuseum i Grythyttan

 

 

Styrelseuppdrag i myndigheter och organisationer

1990-

Adjungerad ledamot i Institutionsnämnden, Restauranghögskolan i Grythyttan, Örebro universitet

1998-

Ledamot i Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger (UHR). Partsammansatt råd mellan arbetsgivare och arbetstagare.

1995-

Ledamot i Referensgruppen för utbildning för Sveriges Hotell & Restaurangföretagare, SHR sedan 1995 – 1998 och åter från 2000.

1998-

2002-

2002-

Ledamot i Grythyttans Församlings kyrkofullmäktig

Ledamot i Grythyttan Församlings kyrkoråd

Ledamot i Svensk Upplevelseindustri

 

 

Styrelseuppdrag i föreningar:

1976-

Ledamot i Grythyttans Hembygdsförening

1980-

Ledamot i Örebro Läns Musei Vänner, vice ordf fr o m 1990, ordf fr o m. 1998-2002

1993-

1995-

2000-

2001-?

2002-

Ledamot i Måltidsakademiens Vänner

Ledamot i Saxå Kammarmusikfestivals Vänförening

Ledamot i Föreningen Studenternas Hus, Grythyttan

Ledamot i Konstföreningen Galleri Grythyttan

Suppleant i Örebro läns Företagsarkiv

 

 

Avslutade styrelseuppdrag

1956-1960

1965-1968   

1973-2000

1976-1985

1980-1988

1985-1989

1983-1988

1986-1987

1987-2001-09

1990-1995

1990-2004

1992-1997

4 H-föreningen, Hidinge

Frivillig Befälsutbildning FBU, Hidinge. Ordförande

Ledamot i Hotell AB Seji, VD mellan åren 1973 – 1998

Ledamot i Turisthotellens intresseförening

Ledamot i Konstföreningen Galleri Grythyttan

Ledamot i Hällefors Turistnämnd

Ledamot i Gimo Kursgård

Ledamot i GG Vinkonsult AB

Ledamot av Restaurang Leijontornet

Ledamot i Restaurang Källhagen

Ledamot i Gastronomiska Akademiens Vänner

Ledamot i Fastighets AB Grythytte Akademi, FAGA

1992-1997

Ledamot i Riksorganisation för Sveriges Hotell & Restaurangföretagare, SHR

Ordförande i SHR Mellersta år 1997-

1992-2000

Ledamot i Grythytte Akademi Restaurang AB, GARA. VD mellan åren 1992 – 1998

1996-1998

1997-1998

1997-1999

1997-2002-01

1998-1999

2000-2002 

Ledamot i Restauratörens Förlags AB

Ledamot i Restaurant Redutten AB

Ledamot i Micromenu AB

Ledamot i Kantin Moneo AB, Moderna Museet och Arkitekturmuseets måltidsrestaurang. VD 1999 – 2002-01

Ledamot i Restaurang Sö´raporten i Örebro AB

Ingick i KK-stiftelsens referensgrupp för tillkomst för ett forum för Upplevelseindustrin

 

 

Publikationer

1975-

Kontinuerlig medverkan i TV, radio, fack-, vecko- och dagspress i ämnet mat, vin och måltid

1984-1989      

1985              

1986               

1990               

1995

Medarbetare i redaktionskommittén Grythytte Antologi 1-3

Första Vinboken (tillsammans med Knut Christian Gröntoft), Norstedts Förlag

Medarbetare i ”Grythyttans Gästgivaregårds historia”

Medarbetare i ”Gästgivaregårdens Inre” – jubileumsskrift

Fest och vardag på Grythyttans Gästgivaregård (tillsammans med Ingrid Nilsson), Norstedts Förlag

1998

Bygghyttan Grythyttan. Om kärleken till gamla hus (tillsammans med Sture Nilsson), AB Svensk Byggtjänst

1999               

1999               

1999               

1999               

2000               

2000

2000               

Fest på spår (tillsammans med Ingrid Nilsson m fl), Färgspelet Förlag

Måltidsakademiens årsbok 2000 innehållande Fest på spår, Färgspelet Förlag

Serveringskunskap (tillsammans med flera författare) Sellin & Partner

Vänbok till rektor Ingemar Lind, Örebro universitet, en bland många författare

Medarbetare i redaktionskommittén till skriften om Kokboksmuseet i Grythyttan

Fest på gång (tillsammans med Ingrid Nilsson m fl), Färgspelet Förlag

Måltidsakademiens årsbok 2001, tillsammans med flera författare, innehållande Fest på gång, Färgspelet Förlag

2001

Artikel ”Måltiden – en stund till gemenskap och glädje” i Fataburen, Nordiska Museets årsbok

2001

Artikel i Mun ”Måltid är mera än mat och en munhåla”. Karolinska Institutet, Odontologiska institutionen. ISBN 97-7205-342-9

2001

Fest på våg (tillsammans med Ingrid Nilsson m fl), Färgspelet Förlag

2002

Måltidsakademiens årsbok 2002, tillsammans med flera författare, innehållande Fest på våg, Färgspelet Förlag

2002

CJG samtalar med Ingemar Unge. ”Vi måste få fler att njuta av måltiden”. Artikel, 4 sidor, i boken Fullständiga rättigheter.
50 goda år på den svenska krogen, sanningar och skrönor från kök och matsalar. Prisma Förlag

2002

Ett avsked till nostalgi och landsbygdsromantik. Femton röster om landsbygdens möjligheter. Folkrörelserådet – Hela Sverige ska leva.

Intervju med Carl Jan Granqvist, 5 sidor.

2002

”Glädjen att bygga en vinkällare” medförfattare tillsammans med Johan Magnusson. Selander & Fromholtz Förlags AB

2002       

2002      

2003 

Fest i fält (tillsammans med Sture Nilsson), Natur och Kultur/LT Förlag

Förord till boken ”Frön och aska ur livets trädgård” författad av Birgitta Watz

Måltidsakademiens årsbok 2003, tillsammans med flera författare, innehållande Fest i fält, Natur och Kultur/LT Förlag

2004

Förord till boken ”OlivoljeGuiden” författad av Johan Blanche

                     

 

Mat- och vinskribent i följande tidningar

1982

Dagens Nyheter

Glad i Mat

Nerikes Allehanda

Bergslagsliv

1988-1992

Gästabudet – Kundtidning för Gästagruppen

Nyhetsbrev till Gästgivaregårdens Mesta Gäster – 4 ggr/år under 10 år

1983-1987 

Grytlappen – Grythyttans Gästgivaregårds personaltidning

 
 

 

Uppdrag

1992

Ansvarig för restaurationen ”Restaurante Svecia Smörgåsbord” i Sveriges paviljong vid världsutställningen i Sevilla.

Öppet 1 april – 15 oktober.

1993-1994      

1993-1995      

1997-1998      

2000-2001      

2001               

2003               

2004-07-21


Örebroambassadör

Ledamot av Procordia forskningsråd

Ledamot i Jordbruksminister Margareta Winbergs ”Matråd”

Ambassadör under Upplevelsedagarna, KK-stiftelsen

Ambassadör för arkitektur under arkitekturåret

Ambassadör för kulreservatet Wadköping i Örebro

Installerad som Hedersambassadör i FlipstadUtbildningar

1953-1959       Hidinge Folkskola

1959-1963       Nikolai högre allmänna läroverk i Örebro, realexamen

1963-1965       Handelsskolan, Örebro

1965-1966       Militärtjänst, S1 och T1, sjukvårdsbefäl

1966-1969       Studier i konsthistoria vid Stockholms universitet

1969-1970       Virginska Restaurangskolan i Örebro

1970-1972       Operakällarens internutbildning

1972                Vin och Sprit AB internutbildning

1983                Turismens ekonomi och marknadsföring, 10 poäng, Högskolan i Örebro

 

 

Viktigare initiativ/verksamhetsområden

1986

Startade ”Grappe”, Skandinaviens första kollektiva lagringskällare för vin, i Stockholm, 1986 Publicerar månatlig nyhetsinformation om vin

1990

1994 

Initiativtagare till Restauranghögskolan i Grythyttan

Initiativtagare till Måltidens Hus i Norden, Grythyttan. Huset är en plattform för utbildning, forskning samt information om mat,
dryck och måltidens former med utgångspunkt i individens upplevelser och välbefinnande genom måltiden. Huset invigdes 1994.

1997               

1999               


2000               

2002

Initiativtagare till Kokboksmuseet i Grythyttan

Initiativtagare till Lustans köksträdgård vid Måltidens Hus i Norden, Grythyttan

Initiativtagare till Måltidsakademien

Initiativtagare till Måltidsmuseum i Grythyttan

     

 

Utmärkelser

1979               

1985               

1986               

1986               

1986

Nya Wermlands-Tidningens kulturstipendium, samt guldplakett

”Årets företagare” i Hällefors-Grythyttan

Gastronomiska Akademiens Diplom (1983?)

Företagareförbundet, plakett

Blomsterfrämjandets diplom för

”att med blommande växter och levande grönt skapa en varm och trivsam atmosfär i offentlig miljö ser vi på
Svenska Blomsterfrämjandet som en viktig uppgift. Där vill vi med detta diplom särskilt hedra CJG, Gg, som visat sig motsvara och överträffa högt ställda förväntningar hos gäster och besökare”

1988               

1989               

1989               

1990

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangförbunds förtjänsttecken i guld

Svenska Vinakademiens Diplom och Stipendium

M. Sandahl Foundations ”Prix pour l’Encouragement de la Gastronomie”

Gastronomiska Akademien - Tore Wretmans hederspris ”Honesta voluptate et valetudine” (Den ärbara vällusten och välbefinnandet)

1990

1990


1990

1990

1992-10-19

Allt om Mats ”Gyllene gaffel” och Allt om Mats stipendium

Stiftelsen Livsmedelsbranschernas Diplom och stipendium ”Sveriges matprofil”

Årets bästa marknadsförare

Lilla Sällskapet Diplom

Vinakademien i Sverige – resestipendium för ”entusiastiska och framgångsrika insatser för vinets ställning i Sverige”

1992               

1993               

1994               

1996

Stiftelsen Kulturfrämjandet Nerikeslätt och Bergslagsbygd – Rosenpilspriset

Årets företagare i Hällefors-Grythyttan, för andra gången

Hedershantverkare, Företagarnas Riksorganisation

Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj att bäras om halsen i gul/grönt band. ”För gagnerik gärning inom svenskt näringsliv”

1997

H. M. Konungens medalj 8:e storleken i högblått band. För betydelsefulla insatser och utvecklande av restaurangkulturen och restaurangutbildningen

2001-05

Handelskammarens guldmedalj ”för att Carl Jan hängivet och med nytänkande placerat Grythyttan och måltidsriket på världskartan samt att han utövar ett utmärkt ambassadörskap för hela regionen”

2001-05

Tidningen Entreprenören. Örebro läns populäraste entreprenör

2001-11

Hotell- och Restaurangföretagarnas tidskrift Restauratören utsåg Carl Jan Granqvist till Hall of Fame med en plats i främsta rummet

2002

Samfundet Nordiska museets och Skansens Vänners stipendium och diplom ”Arturpriset tilldelas Gästgivare Carl Jan Granqvist för att han med en aldrig sinande entusiasm och ett imponerande engagemang bevarat och utvecklat den svenska matkulturen och verkat för ett pietetsfullt återställande av Grythyttans kulturhistoriska miljöer”.

2003               

2003-09

”Årets Werner”

Studieförbundet Vuxenskolan, 2003 års folkbildningsstipendium ”för sitt engagemang för svensk matkultur och sitt helhetstänkande kring måltidens roll”

2004-02-28

GOURMAND WORLD COOKBOOK AWARDS 2003 ” Special Award for His Carreer. I en värld av hälsoaspekter och nutrition bestämde han sig för att starta en akademisk utbildning med inriktning på konsumentens perspektiv”, skriver juryn bland annat.

2004-11-13

Bokmässan Örebro. Hedersomnämnande: Årets vackraste länsbok. Människan, mötena, måltiden – boken om Carl Jan Granqvist

         

 

                                       

Hedersledamotskap och övriga hedersbetygelser
med anknytning till måltid

1986               

1988               

1994-11-12    

1996               

1996               

1996-03-22

Hedersledamot. Nerike Bergslags nation, Linköping universitet

Hedersmedlem i Sommelierföreningen

Hedersledamot. Södermanlands-Nerikes nation, Uppsala universitet

Vänbok till Carl Jan Granqvist på 50-årsdagen ”Icke mat allenast”

Insamlingsstiftelsen Carl Jan Granqvists 50-årsfond för måltidsfantasterier

Som erkänsla för framstående kulturella insatser instiftas Carl Jan Granqvists stipendium för ”Ung värmländsk musiker” av Länsstyrelsen i Värmland genom lanshövding Ingemar Eliasson,

1999

Hedersledamot. FUISM (Föreningen för undervisning vid svenska museer). ”För visionärt och nyskapande pedagogiskt arbete som sätter människan i centrum”

2000

Hedersledamot. Grythytte Nation vid Restauranghögskolan Grythyttan, Örebro universitet

2001 

Filosofie doktor honoris causa i måltidskunskap inom humanistisk-samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens ansvarsområde vid Örebro universitet, promoverad den 3 februari 2001.

2002

Hedersmedlem i Rotary, Grythyttan/Hällefors

                

 

Akademier

1993                Ledamot av Gastronomiska Akademien, tallrik nummer 7

2000              Ledamot av Måltidsakademien

2003               Ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

 

Medlemskap i sällskap och ordnar:

Svenska

1965 

Samfundet Hanna Julia Hultenius, Storhertiginnan Hannas ordenssällskap, Örebro

1975-1986      

1975               

1977               

1977               

1977              

1977               

1977               

1979               

1980               

1980

Round Table 7, Örebro

Frimurarlogen, Örebro

Odd Fellow, Logen No 15 Carl XIV Johan, Örebro. Veterantecken år 2002

Bergshanteringens Vänner

Sancte Örjens Gille, Stockholm

Stora Sällskapet, Stockholm

Munskänkarna

Samfundet SHT, Örebro

Rotary Grythyttan/Hällefors. En av initiativtagarna till att klubben bildades

Chaîne des Rôtusseurs

 

Utländska ordnar/sällskap  

1985

1989

2001   

2002

2003 

Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Cloude de Wouget

Ordre des Coteaux de Champagne

Confrérie des en tonneurs Cheval des Enteniuers Ravelaisiens, Chinon

Confrérie de la Truffel de Bourgogne, Auxerre

Confrérie des Rillauds D’anjou et des grands vins de Brissac

 

 

Ägaransvar i följande företag

Grythyttans Gästgivaregård genom bolaget SEJI

Vinkällaren Grappe AB, Stockholm

Carl Jan Granqvist Förvaltnings AB, Grythyttan

Vinkällaren Grappe’s Vinimport

9 % ägarandel av aktiekapitalet

100 % ägarandel av aktiekapitalet

100 % ägarandel av aktiekapitalet

51 % ägarandel av aktiekapitalet

   

 

Arbetslivserfarenhet och kuriosa

1955-1960       Orgeltrampare i Hidinge gamla kyrka

1957-1960       Simlärare vid sjön Leken, Hidinge

1959-1960       Hönseri, Västergården Hidinge

1965-1966       Bygger upp och förestår herrbutiken Moustage i Örebro

1966-1968       Värnplikt – sjukvårdare – S1 och Ti

1967-1969       Timanst auktionist och vaktmästare vid Stockholms Auktionsverk

1968-1971       Timanst sjukvårdsbiträde vid Regionsjukhuset i Örebro

1969                Timanst vid Bukowskis Konsthandel i Stockholm

1970                Restaurang Hasselbacken, elev

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.